המדיום הוא המסר

האני מאמין המקצועי והחברתי

איגוד המרקום ירכז את כלל היבטי הידע וההכוונה המקצועיים על מנת לעזור לחבריו להיות אנשי ומנהלי מרקום טובים ויעילים אף יותר, ונכס לכל ארגון שיעסיק אותם.
המרקום נדרש לדעת ולשלוט בתחומים רבים וטכנולוגיות שונות, להיות מעודכן בחידושים האחרונים, להכיר ספקים ופתרונות טובים וחדשים, והינו פונקציה ביצועית, תכנונית, ניהולית ויישומית מהדרג הראשון – והאיגוד יפעל להכיר בתחום כבעל ערך מקצועני ייחודי, עצמאי, משלים ומוסף, ולא משני וזוטר.

איגוד המרקום הישראלי

הרשמה

 בחתימתי על טופס זה, אני מאשר/ת הצטרפות לאיגוד המרקום הישראלי,
ומאשר/ת את ייצוגי המקצועי כמי שעוסק/ת בתחום התקשורת השיווקית, החזותית, הארגונית והדיגיטלית.

אני מביע/ה רצוני והסכמתי להיות חלק מקהילת אנשי ומנהלי התקשורת השיווקית בישראל,
ולהשתדל ולתרום מניסיוני לקידום התחום והחברים באיגוד.

אני מאשר/ת קבלת עדכונים מהאיגוד (במייל, בסמס, ברשתות החברתיות, באפליקציה)
על פעילויותיו, אירועיו ושירותיו, לרבות הצעות שיווקיות ומסחריות מטעם ספקיו,
וכן מתיר לפרסם את שמי/שם החברה שלי באינדקס האיגוד.

אני מתחייב/ת להקפיד על יושרה מקצועית, על מקצוענות ועל סטנדרטים מקצועיים ככל שיוגדרו בקהילה,
ולא לפעול בשום דרך בה יפגע מוניטין תחום המרקום או שמו של האיגוד.

מרקום עצמאי

עצמאי או שכיר אשר לא מטעם החברה
50 חודשי
  • אפשרות להנחה של 10% על תשלום שנתי
  • 20% הנחה למשלמים שנתיים מראש

עסקי

סוכנות מרקום או מרקום מטעם חברה
100 חודשי
  • אפשרות להנחה של 10% על תשלום שנתי
  • 20% הנחה למשלמים שנתיים מראש

ספקים

ספקים לתחום המרקום
100 חודשי
  • אפשרות להנחה של 10% על תשלום שנתי
  • 20% הנחה למשלמים שנתיים מראש